Manege 16 tot 18 jaar

4 kennismakings/longelessen € 80,00
10 longelessen vervolg € 195,00
4 kennismakingslessen groep € 65,00
10 lessenkaart dressuur € 175,00
10 lessenkaart springen € 182,50
1 losse les dressuur € 22,50
1 losse les springen € 27,50
Privélessen op aanvraag

Bekijk ook de andere voorwaarden bij onze tarieven.