Stage lopen bij Spaarnwoude

Manege Spaarnwoude begeleidt reeds 20 jaar als stagebedrijf leerlingen van de Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen te Deurne. Het AOC (Agrarisch Opleidings Centrum) locatie Deurne valt onder de Heliconopleidingen. In Deurne kunnen MBO en HBO opleidingen Paardenhouderij (opleiding tot o.a. stalmeester) en Paardensport (opleiding tot o.a. instructeur) gevolgd worden. Er is ook een Masterclass opleiding voor leerlingen die al op nationaal niveau in de sport hebben gepresteerd.

Tevens hebben wij regelmatig leerlingen van het Clusius College die bij ons komen proeven aan het paardenvak. Deze heren/dames draaien dan volledig mee in de verzorging (staldienst) en leren zo al werkende wat het inhoud om “in” de paarden te gaan.??

Om als stagebedrijf voor de beroepsopleiding in aanmerking te komen, moet een bedrijf een erkend Aequor leerbedrijf zijn. Aequor zorgt er onder meer voor dat het middelbaar beroepsonderwijs aansluit op de behoeften van de praktijk. Hiervoor organiseert Aequor het overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven en analyseert het ontwikkelingen in praktijk en arbeidsmarkt. Ook stelt Aequor vast of bedrijven geschikt zijn als opleidingsbedrijf. De erkende bedrijven worden opgenomen in een openbaar register.